بیماری های پریودنتال
جمعیت میکروبی دهان نشان دهنده ارتباط بین بیماری های پریودنتال و سرطان مری است
پادنا نیوز – به گفته Jiyoung Ahn، PhD، استاد دانشکده و دانشیار علوم جمعیت در مراکز لورا و ایاساک Perlmutter در NYU Langone Health در نیویورک در تحقیقات سرطان، انجمن آمریکایی تحقیقات سرطان، تجزیه و تحلیل باکتری موجود در دهان نشان می دهد که برخی از انواع باکتری هایی که به بیماری پریودنتال منجر می شوند با میزان بالایی با خطر ابتلا به سرطان مری مرتبط هستند.
سرطان مری هشتمین سرطان شایع و ششمین علت مرگ و میر بر اثر سرطان در سراسر جهان است. از آنجا که این بیماری اغلب تا زمانی که به پیشرفت نرسیده کشف نمی شود، میزان بقای پنج ساله بیمار سرطانی، بین ۱۵ تا ۲۵ درصد در سراسر جهان است.
“سرطان مری یک سرطان بسیار سرنوشت ساز بوده و نیاز فوری به پیشگیری از ابتلا به سرطان، طبقه بندی میزان خطر و تشخیص زودهنگام وجود دارد.
تحقیقات قبلی نشان داده است که بیماری پریودنتال ناشی از برخی باکتری های دهانی با انواع مختلف سرطان همراه است، از جمله سرطان دهان و سر و گردن. این مطالعه به بررسی اینکه آیا جمعیت میکروبی دهان با ریسک آدنوکارسینوم مری (EAC) یا کارسینوم سلول سنگفرشی مری (ESCC) مرتبط است، پرداخته بود.
او و همکارانش نمونه های شستشوی شده دهان را از ۱۲۲۰۰۰ شرکت کننده در دو مطالعه بزرگ بهداشتی جمع آوری کردند: این تحقیقات در انستیتو بین المللی سرطان پروستات، کولورکتال، و سرطان تخمدان و انجمن همکاری پیشگیری از سرطان آمریکا انجام شد.
در ۱۰ سال پیگیری، ۱۰۶ شرکت کننده، مبتلا به سرطان مری شدند. در یک مطالعه موردی آینده نگر، محققان DNA و ترشحات نمونه های شستشو شده از دهان را استخراج کردند و به پژوهشگران اجازه می دادند که جمعیت میکروبی دهان نمونه های سرطان مری و موارد سالم را مقایسه کنند.
انواع خاصی از باکتری ها با خطر بالایی از سرطان مری مرتبط بودند. به عنوان مثال، سطوح بالایی از باکتری Tannella forsythia با افزایش ۲۱ درصدی خطر ابتلا به EAC همراه بود. باکتری Porfyromonas gingivalis با خطر بالاتری از ESCC همراه بود. خاطرنشان شد: هر دو گونه باکتری با بیماری ها رایج لثه ارتباط دارند.
این مطالعه نشان داد که چند نوع از باکتری های دهانی با خطر کمتر سرطان مری همراه هستند. به عنوان مثال، باکتری Neisseria با خطر کمتر EAC همراه بود.
یافته ها در Neisseria نشان می دهد که برخی از باکتری ها ممکن است اثر محافظتی داشته باشند، و تحقیقات آینده به طور بالقوه می تواند بررسی کند که آیا این باکتری ها می تواند نقش مهمی در جلوگیری از سرطان مری داشته باشند یا خیر.
به گفته Ahn “مطالعه ما نشان می دهد که یادگیری بیشتر در مورد نقش میکروبی در دهان ممکن است به طور بالقوه منجر به استراتژی هایی برای جلوگیری از سرطان مری یا حداقل برای شناسایی آن در مراحل اولیه گردد.” “گام بعدی این است که بررسی کنیم آیا این باکتریها میتوانند بعنوان نشانگرهای پیش بینی کننده استفاده شوند.”
Ahn افزود که این مطالعه تایید می کند بهداشت دهان و دندان سالم، از جمله مسواک زدن به طور منظم و ویزیت دندانپزشکی، راه مهمی برای محافظت در برابر بیماری های پریودنتال و لیست رو به رشد بیماری های مرتبط با آن است.
1+