دکتر حسن بادامچی
نایب رییس کمیسون اجتماعی مجلس: تاثیر سازنده دندانپزشکی اجتماعی در سلامت دهان و دندان

نایب رییس کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اجرایی شدن دندانپزشکی اجتماعی در جامعه می تواند تاثیر بسزایی در سلامت دهان ودندان جامعه ایفا کند.
دکتر حسن بادامچی روز دوشنبه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دندانپزشکی ایران (پادانا نیوز) اظهار کرد: یکی از معظلاتی که سلامت جامعه را می تواند تحت تاثیر قرار دهد به آن آسیب جدی وارد کند بحث سلامت دندان و دهان است .
نمیانده مردم تهران در مجلس شواری اسلامی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر در بسیاری از مدارس کودکان و نوجوانان ما به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی و درمانی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند .
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:در صورتی که آموزش در قالب دندانپزشکی اجتماعی از سطح مدارس ابتدایی آغاز شود این اقدام می تواند نقش بسزایی در ارتقا سلامت دهان و دندان داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: دندانپزشکی اجتماعی میتواند به دلیل تاثیر گذاری که داراست متوسط پوسیدگی دندان در کشور که در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار ندارد را بهبود ببخشد.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد وزارتخانه های آموزش و پرورش وبهداشت و درمان و آموزش پزشکی به همراه علوم و فناوری شرایط و زیرساختهای لازم برای دندانپزشکی اجتماعی در کشور را فراهم کنند.

0