df73c1df-b691-442f-94db-95bfa911a332radiography-357tl8ak1yy21mga8ng0zk
تشخیص پوسیدگی

روشهای مختلفی جهت تشخیص پوسیدگی معرفی شده است.

اهداف اولیه تشخیص پوسیدگی به قرار زیر می باشد:

  • تشخیص بیماران با ضایعاتی که نیاز به ترمیم دارند.
  • تشخیص بیماران با ضایعاتی که نیاز به درمانهای غیر ترمیمی دارند.
  • تشخیص بیمارانی که دارای ریسک بالا برای ایجاد ضایعات پوسیدگی می باشند. شناخت بیمارانی که دارای ریسک بلای پوسیدگی می باشند کمک می نماید که استراتژی درمان پیشگیرانه موثر و بخصوصی برای انها در نظر گرفته شودتا از ایجاد پوسیدگی در حد امکان جلوگیری نماید.

ابزار بررسی

  • تاریخچه بیمار: داشتن تاریخچه بیمار کمک می کند تا در صورت وجود عوامل مستعد کننده پوسیدگی، افراد دارای ریسک فاکتور بالا تشخیص داده شوند. عوامل مستعد کننده پوسیدگی شامل عوامل، سن،جنس، میزان دسترسی به فلوراید، مصرف سیگار، مصرف الکل،استفاده از داروهای کاهش دهنده بزاق، عادات غذایی، موقعیت اجتماعی ، اقتصادی و سلامت عمومی
  • معاینات کلینیکی
  • انالیزهای بزاقی: انالیزهای بزاقی اطلاعات مهمی در مورد مناسب بودن میزان ترشح بزاق، قدرت بافرینگ و تعداد میکرو ارگانیسم های استرپتوکوکوس موتانس و لاکتو باسیلوس و غیره را در اختیار دندانپزشک قرار می دهد.
  • رادیوگرافی
  • دستگاه تشخیص پوسیدگی با استفاده از لیزر دستی: که با استفاده از تکنولوژی لیزر برای تشخیص پوسیدگی زیر سطحی دندان و پوسیدگی های اولیه پیت و فیشور که معمولا با دستگاه رادیو گرافی قابل تشخیص نیستند استفاده می شود.
  • استفاده از مواد رنگی: که برای تشخیص پوسیدگی مینا مورد استفاده قرار می گیرد.
0