رسول خضری
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: دندانپزشکی اجتماعی یکی ازضرروتهای مهم سلامت کشوراست

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:اجرایی شدن دندانپزشکی اجتماعی یکی از ضرروتها و نیازهای مهم در بخش سلامت امروز کشور است.
دکتر رسول خضری روز دوشنبه در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دندانپزشکی ایران پادنا نیوز اظهار کرد: با توجه به آنکه محور اصلی در بحث دندانپزشکی اجتماعی بر پیشگیری ، در عین حال کنترل بیماریهای دندانی است بنابراین اجرای این بحث میتواند گام موثری در سلامت جامعه کشور باشد.
نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نظام سلامت عمومی دهان و دندان به عنوان یکی از زیر مجموعه های نظام سلامت عمومی شناخته میشود درنتیجه توجه به بحث دندانپزشکی اجتماعی میتواند راه حل مناسبی در رسیدن به اهداف مهم در سلامت باشد .
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی یاداورشد: تا هنگامی که کشور براساس درمانگرایی، آموزش دانش و مهارت های عملی پی ریزی نشود نمیتوان انتظار داشت سلامت مطلوب و مورد نظر در جامعه تحقق یابد .
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: سلامت مطلوب دندان در جامعه بخش مهمی از آن با اجرای پیشگیری محقق می شود به واقع هدف دندانپزشکی اجتماعی نیز براین پایه استوار است .
عضو کمیسون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:با استفاده از توجه دادن به پیشگیری در دندانپزشکی اجتماعی میتوان گام بسیار بزری در راستای سلامت دهان در کشور برداشت .

0