روكش نانويي جدید باعث از بين بردن عفونًت و كاهش اثرات خرابی دندان ها مي شود
روكش نانويي جدید باعث از بين بردن عفونت و كاهش اثرات خرابی دندان ها مي شود

تیم تحقیقاتی دانشگاه پلیموت انگلستان به بررسي ميزان اثربخشی روكش نانويي بر روی ایمپلمنت های دندانی مي پردازد که موجب کاهش خطر ابتلا به بیماری Peri-implatitis مي شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دندانپزشکی ایران (پادنا نیوز)، دراین تحقیق، از دانشمندان دانشکده علوم زیستی و دریایی دانشگاه های پزشکی و دندانپزشکی و همچنین دانشکده مهندسی دانشگاه پلیموت استفاده شده است. این دستاورد با رویکرد جدیدی با استفاده از ترکیباتي از جمله نقره، اکسید تیتانیوم و نانو کربنات هیدروکسی اپاتیت به دست آمده است.
باید به این نکته اشاره کنیم كه استفاده كردن از ترکیب آلیاژ تیتانیم در سطح ایمپلنت موجب مهار باکتری و کاهش تولید ٩٧ درصدي بیوفیلم باکتری در سطح ایمپلنت مي شود. این ترکیب نه تنها عفونت را ازبين مي برد بلکه یک سطح با خواص ضد بیوفیلم ایجاد مي كند، که خود به تنهایی موفقيتی در محیط استخوان است.
در این مطالعه ی مقدماتی، به شناسايي ابزارهایی که در جهت حفظ ایمپلنت های دندانی، در برابر رایج ترین علت شکستگی دندان ها وجود دارد اشاره شده است. ارائه اين طرح به پتانسیل کار برای افزایش آرامش، رضایت بیمار و کاهش هزینه ها كمك فراواني مي كند و انتظار اجرا شدن اين طرح بر روي افراد بسیار زیاد است.
به اطلاع مي رسانيم كه دانشگاه پلیموت در انگلستان، برای تامین بودجه شورای پژوهشی در علم نانو و این پروژه که آخرین پروژه ی طولانی در مورد فناوری نانو و سلامت انسان بود همکاری کرد.

1+