قربانی-8
شاخص سلامت در نیمی از کشور از متوسط پایین تر است

نایب رییس کمیسیون بهداشت مجلس در گفتگو با “دندان رو” تاکید کرد:
شاخص سلامت در نیمی از کشور از متوسط پایین تر است.
نایب رییس رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: شاخص سلامت دهان و دندان در کودکان مقطع دبستانی و پیش دبستانی بیانگر اینست که ۱۵ استان کشور دارای شاخص های بسیار پایینی از متوسط کشوری هستند.
محمد حسین قربانی نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری “دندان رو” تاکید کرد: توزیع استانی شاخص سلامت دهان و دندان در کشور به دلیل کاهش مصرف سرانه شیر در سالهای اخیر و افزایش قیمت بسیار نگران کننده است.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: توجه به این موضوع که نیمی از استانهای کشور شاخص سلامت دهان و دندان در آنها پایین تر از متوسط کشوری است نیاز به بررسی ویژه هم در دولت و هم در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی دارد .
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت:در میان استانها متاسفانه البرز با ۱۹ درصد کمترین شاخص سلامت دهان و دندان را در کشور دارد.

 

 

 

 

 

 

1+