DSM_1
طراحی دیجیتال لبخند

مفهوم و برداشت کلی از زیبایی توسط نویسندگان مختلف و فیلسوفان برجسته ایی مورد بررسی قرار گرفته و بحث های زیادی در این خصوص انجام شده است. وقتی مفهوم ذهنی زیبایی مد نظر است، تمام صاحبنظران با زیبایی طبیعی موافق هستند. به همین دلیل هدف واقعی از دندانپزشکی زیبایی پیروی از طبیعت است،درک این موضوع بسیار ساده و در عین حال بسیار دشوار است، خصو صا در مورد زیبایی شناسی ناحیه یک سوم پایین صورت. مهارت و دیدگاه تیم دندانپزشکی در رسیدن به این هدف ضروری است و دندانپزشک در اینجا نقش یک معمار و هنرمند بافت های دهانی و پریو دنتال را بازی می کند.

جراحی در دندانپزشکی روندی افزایشی پیدا کرده و تمام تمرکز خود را در جهت اخذ و رسیدن به در مان هایی در زمینه لبخند و زیبایی صورت بکار گرفته است که نقش دندان پزشک در این مسیر اگر اولویت نباشد بی تاثیر هم نیست.

تعادل بین دندان ها، بافت های داخل و اطراف دهان،صورت،لبخند و شخصیت فرد است که زیبایی مورد نظر را میسازد، ولی هماهنگی بین هنر و مهارت هم ضروری است تا طراحی مناسبی برای فرد تشخیص داده شود.

امروزه درمان های زیبایی در روندی رو به رشد با اندازگیری، تناسب و تقارن پیوند خورده است.

دانش مدرن در اختیار روش های درمانی حرفه ای متنوع و انتخابی قرار گرفته است.رسیدن به این هدف با همکاری  بین متخصصین مختلف است. هدف نهایی ، ارتقا و بهبود طرح درمان های قبلی و افزایش کارایی انها می باشد.

دندانپزشکی دیجیتال نیازمند یک پروتکل دقیق می باشد تا از طریق ان بتوان به صورت بی خطر همچنین ب سطح کیفیت بالا به یک نتیجه قابل پبش بینی و در عین حال نزدیک به نتیجه ایدال کلینیکی دست یافت.

امروزه استفاده از نرم افزارهای دو بعدی و سه بعدی جهت تغییر تنظیمات عکس ها و عکس هاس دیجیتال این امکان را برای ما بوجود تا بتوانیم با تغییر داده ها و پارامترها به صورت دلخواه برای هر مورد کلینیکی یک لبخند زیبا طراحی کنیم.

تکنولوژی دیجیتالی  مدرن ارتباط بین تجربه و حس زیبایی شناسی دندانپزشک است، که هر دو اصلی بنیادی برای دستیابی به یک طرح لبخند موفق می باشندو پیش بینی عالی از نمای لبخندو روند درمان بیمار را به ما میدهد.

0