DSC_8330
فایبرپست، مزایا و محدودیت ها

دندان های درمان ریشه شده از جنبه های مختلف از جمله از دست دادن حجم زیادی از بافت دندان و تغییراتی که در خصوصیات فیزیکی آن ها در نتیجه دگرگونی شبکه به هم پیوسته کلاژنی، از دست دادن آب و آسیب به مکانیسم فیدبک حسی عصبی ایجاد می شود ، شرایط ویژه ای برای ترمیم دارند. در مواردی که نسج زیادی از بافت دندان از دست رفته است، معمولا ترمیم توسط سیستم پست و کور صورت می گیرد. عملکرد اولیه پست، کمک به گیر کور ترمیم و حفاظت از دندان با توزیع نیروها در طول ریشه می باشد. دوام یک دندان ترمیم شده که درمان ریشه شده است به عوامل مختلفی بستگی دارد. میزان آسیب به  بافت دندان، ضخامت عاج باقیمانده، نوع ماده ترمیمی و اینکه مواد مختلف چطور نیرو های اکلوژنی وارده را در ریشه توزیع میکنند و در نهایت اکلوژن بیمار همه ازعوامل موثر بر موفقیت ترمیم هستند. تا قبل از سال ۱۹۸۰ پست های فلزی ریختگی گزینه استاندارد برای باز سازی دندان های ترمیم ریشه شده بودند. با افزایش تقاضا برای زیبا تر شدن دندان ها  ساخت پست و کور های غیر فلزی گسترش بیشتری یافت. با افزایش تقاضا برای ترمیم های زیبایی و به جهت افزایش مقاومت به شکست دندان های درمان ریشه شده، سیستم های مختلف پست های همرنگ دندان شامل گلاس فایبرها ، کوارتز فایبرها ، کربن و پلی اتیلن فایبرها و سرامیک های با پایه زیرکونیا معرفی شدند. فایبر پست های کربنی برای اولین بار در سال ۱۹۹۰ معرفی شدند تا جایگزینی برای پست های فلزی موجود باشند. این پست ها به دلیل رنگ سیاهی که داشتند تامین کننده زیبایی رستوریشن های تمام سرامیکی نبودند . لذا فایبر پست هایی از جنس سیلیکا به نام گلاس فایبر پست ها و کوارتز فایبر پست ها معرفی شدند که همرنگ دندان بودند. فایبر پست های رایج امروزی ازفایبر های هم جهت مدفون شده درماتریکس رزینی تشکیل شده اند که توسط سایلن به هم متصل شده اند.

مزایا و محدودیت ها

 از مزایای فایبر پست ها می توان ضریب کشسانی کمتر، باند آنها به ساختار دندان و زیبایی بیشتر و صرف زمان کمتر نسبت به پست های ریختگی را عنوان کرد.در عین حال آن ها محدودیت هایی نیز دارند که قبل از کاربرد آنها باید درنظر داشت. باند سوال برانگیز آن ها و آداپتاسیون ضعیف با کانال ریشه، از جمله محدودیت آن هاست.

نتیجه گیری
استفاده از فایبر پست ها برای ترمیم دندان های درمان ریشه شده باید با توجه به محدودیت ها و مزایای آن ها صورت گیرد . هرچند که این پست ها به  دندان می چسبند ولی  رعایت اصول بیومکانیک پست ها و گیر اصطکاکی مناسب آن ها با دندان میتواند دوام آن هارا افزایش دهد.

0