cww_cavities_png
پوسیدگی زود هنگام دوران کودکی

پوسیدگی دندان در نوپایان و خردسالان، پوسیدگی زودهنگام دوران کودکی (Ecc) نامیده میشود.وجود یک یا بیشتر از یک سطح دندانی پوسیده یا سطوح ازبین رفته،یاسطوح دندانی از بین رفته یا سطوح دندانی پر شده در هر کدام از دندانهای شیری در کودکان زیر سه سال دلالت بر پوسیدگی زود هنگام دوران کودکی دارد.

مصرف مکرر مایعات حاوی کربوهیدراتهای قابل تخمیر(آبمیوه،شیر،شیرخشک،نوشابه)خطر بروز پوسیدگی ناشی از تماس طولانی و مداوم بین قندهای موجود در مایعات مصرفی و باکتریهای پوسیدگی زا روی سطح دندانهای مستعد را افزایش می دهد.

تغذیه مکرر با بطری در شب، تغذیه از سینه مادر در هر زمانبر حسب میل کودک ادامه فزاینده و مکرر تغذیه باشیر و مایعات شیرین بدون کاربرد فنجان معمولا همراه با (Ecc)است.

نوزادان و نو پایانی که مادرانشان مقادیر بالایی از استرپتوکک میوتانس را به سبب وجود پوسیدگی های فراوان دندانی دارند در معرض خطر بالاتری برای حضور باکتری در دهان نسبت به کودکانیکه مادر مقادیرکمتری از باکتری را در دهان دارند می باشد.

0