دکتر حسن قاضی زاده هاشمی
وزیر بهداشت و درمان خبر داد: کاهش ۱/۱ درصدی شاخص پوسیدگی دندان در کشور

وزیر بهداشت، درمان آموزش و پزشکی از کاهش پوسیدگی دندان از ۲/۹ درصد به ۱/۸ درصد در کشور خبرداد.
به گزارش پادنا نیوز دکتر حسن قاضی زاده هاشمی روز دوشنبه در حاشیه مراسم اعزام کاروان کلنیک سیار دندانپزشکی به مناطق محروم کشور گفت:در سالهای ۹۲ تا ۹۶ شاخص پوسیدگی دندان کاهش ۱/۱ درصدی داشته است که در این بین والدین و دانش آ»وزان بیشترین تاثیر را در کاهش شاخص پوسیدگی دندان داشته اند.
وی در خصوص کاهش پوسیدگی دندان خاطرنشان کرد:از نظر کاهش شاخص های پوسیدگی دندان در مقایسه با آمارهای بین المللی عملکرد مثبتی داشته ایم البته نباید به نتایج کوتاه مدت اکتفا کرد.
وزیر بهداشت درمان و اموزش پزشکی در ارتباط با کلنیک های سیا ردندانپزشکی گفت: کلنیک های سیاری که امروز به مناطق محروم اعزام می شوند به صورت رایگان خدمات دندانپزشکی را ارائه می کنند همچنین همکارانی که در این کلنیک ها حضور دارند نیز فعالیت رایگان خواهند داشت.

1+