ویدیو

ابداع مسواک خودکار برای صرفه جویی در وقت

مسواک خودکار

دندان رو – اخیراً مسواک خودکار جدیدی ابداع شده است که کل دندان ها را در طول ۱۰ ثانیه تمیز می کند. بیشتر مردم صبح هنگام بیدار شدن از خواب و شب هنگام خوابیدن دندان های خود را مسواک می زنند. هر چند مدت زمانی که هر فرد در هر نوبت مسواک زدن صرف می…

بیشتر بخوانید

ویدئوی معرفی ایمپلنت Blossom

ویدئوی معرفی ایمپلنت Blossom

ویدئوی معرفی ایمپلنت Blossom

بیشتر بخوانید